Λήψη της αίτησης

Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο της Θήβας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δράση για την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης
Rate this item
(0 votes)

Δράση για την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης
Published in Άλλα Προγράμματα Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015 00:00

Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η προδημοσίευση της δράσης: «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» για 12.700 ωφελούμενους, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Με τη Δράση αυτή επιδιώκεται:

α) η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που εμπράκτως στήριξαν την απασχόληση και

β) η ενίσχυση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων που ξεκίνησαν σε συνθήκες γενικευμένης οικονομικής κρίσης. Η Δράση αποτελείται από δύο σκέλη.

Το πρώτο σκέλος αφορά τις επιχειρήσεις που δημιούργησαν νέες θέσεις εργασίας μέσα στο αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, ενώ το δεύτερο αφορά πρώην ανέργους που έκαναν έναρξη δραστηριότηταςκατά τα δύο προηγούμενα έτη. Για το σκοπό αυτό επιχορηγούνται σε όλη την επικράτεια:

(α) 9.000 νέες θέσεις εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου οι οποίες δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2015 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015,

(β) 3.700 πρώην εγγεγραμμένοι άνεργοι οι οποίοι δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31 Αυγούστου 2015.

Η πρώτη Δράση έχει τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης».  Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση των νέων θέσεων εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης αορίστου χρόνου, που δημιουργήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-8-2015, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 

Η δεύτερη Δράση έχει τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα νέων ελευθέρων επαγγελματιών, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης». Σκοπός της είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης 2.000 νέων ελευθέρων επαγγελματιών, πρώην εγγεγραμμένων ανέργων, που δημιούργησαν επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως 31.08.2015, και εξακολουθούν να τη διατηρούν στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωσιμότητά τους.

Προϋπόθεση για τους δυνητικούς δικαιούχους του προγράμματος είναι η προηγούμενη ιδιότητα της εγγεγραμμένης ανεργίας, ανεξαρτήτως της διάρκειάς της, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος, καθώς και η μη απασχόλησή τους, εξαρτημένη ή μη, κατά την ημέρα που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος.

Κριτήριο επιλογής για την ένταξη των επιχειρήσεων είναι ο χρόνος υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες, όρους και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στις Δράσεις θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, όπου υπάρχει όλο το κείμενο της πρότασης Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για δημοσίευση. Επίσης αναμένεται η δημοσίευση του επίσημου κειμένου της ΚΥΑ.    

 

 

Read 664 times
Login to post comments

Σχετικά με εμας

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Συντονιστής: Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. LOGICA)

  • Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε.)
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Συνεργαζόμενοι σύνδεσμοι