Λήψη της αίτησης

Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο της Θήβας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Δρασεις

Οι δράσεις του Έργου έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα για την αντιμετώπιση των τοπικών προβλημάτων της περιοχής και την ανάδειξη των αναπτυξιακών της αναγκών και εντάσσονται σε πέντε κύριες κατηγορίες : 
 
  • Μελέτη Τοπικής Αγοράς Εργασίας Δήμου Θήβας 
  • Δικτύωση 
  • Ενέργειες Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης 
  • Κατάρτιση- Επιμόρφωση 
  • Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη 

Σχετικά με εμας

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Συντονιστής: Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. LOGICA)

  • Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε.)
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Συνεργαζόμενοι σύνδεσμοι