Λήψη της αίτησης

Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο της Θήβας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εταιροι

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε η σύνθεση των εταίρων να διασφαλίζει την απαραίτητη πολυμορφία, πληρότητα, συμπληρωματικότητα, καταλληλότητα και αντιπροσωπευτικότητα των ομάδων – στόχου, υπό το πρίσμα του συνυπολογισμού των αναγκών και των προβλημάτων των ωφελούμενων, των απαιτήσεων των προτεινόμενων δράσεων και των δυνατοτήτων μελλοντικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων τους. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δράσεων και την επίτευξη των τιθέμενων στόχων. 
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη αποτελείται από τους εξής φορείς: 
 
 
 
 
Κ.Ε.Κ. LOGICA
Είναι ο Συντονιστής Εταίρος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση του έργου συνολικά. Πρόκειται για έναν εκπαιδευτικό φορέα με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και υλοποίηση ενεργειών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση. 
 
Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ 
Με συνεχή παρουσία στο χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης από το 1991 έως και σήμερα, το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ έχει στο ενεργητικό του το σχεδιασμό και την υλοποίηση πλήθους προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για εργαζόμενους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, άνεργους, κοινοτικών πρωτοβουλιών, μελετών και εκπαιδευτικών εργαλείων. 
 
ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε. 
 
Από την ίδρυσή της το 1992, μέχρι σήμερα η ΕΛ.ΜΕ.ΣΥ. Ε.Ε. έχει διαχειριστεί και υλοποιήσει σημαντικό αριθμό έργων, αποκτώντας έτσι την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και παροχή υψηλού επιπέδου μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά, δημιουργώντας συνέχεια υψηλότερα standards στην εξυπηρέτηση των πελατών της. 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ 
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θηβών αριθμεί σήμερα 300 Μέλη, και ανήκει στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου. Κύρια επιδίωξή του αποτελεί η προάσπιση των συμφερόντων των μελών του, η ανάδειξη της μεγάλης συνεισφοράς και σημασίας του εμπορίου στην τοπική οικονομία, αλλά και του ρόλου που διαδραματίζει στις νέες συνθήκες διεθνοποίησης της οικονομίας ως βασικός πυλώνας της παραγωγικής διαδικασίας. 
 

Σχετικά με εμας

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Συντονιστής: Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. LOGICA)

  • Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε.)
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Συνεργαζόμενοι σύνδεσμοι