Λήψη της αίτησης

Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο της Θήβας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Eφοδιασμός 40 ανέργων με δεξιότητες - Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στον εμπορικό τομέα της Θήβας
Rate this item
(0 votes)

Eφοδιασμός 40 ανέργων με δεξιότητες - Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στον εμπορικό τομέα της Θήβας
Published in Άλλα Προγράμματα Τετάρτη, 20 Αυγούστου 2014 00:00

Ο εφοδιασμός 40 ανέργων με δεξιότητες στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση στον εμπορικό τομέα στο Δήμο Θήβας.

Στα πλαίσια της υλοποίησης της ολοκληρωμένης παρέμβασης στο Δήμο της Θήβας, που αφορά σε 40 άνεργους της περιοχής, που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Νέες Προοπτικές Απασχολησιμότητας, πραγματοποιήθηκαν στη δομή του ΚΕΚ LOGICA στη Θήβα δύο προγράμματα κατάρτισης, για τους συμμετέχοντες ανέργους, με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων που αφορούν τις εμπορικές δραστηριότητες ενγένει. 

To πρώτο πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε από το ΚΕΚ LOGICA, είχε τον τίτλο: «κατάρτιση ωφελουμένων στο αντικείμενο επιχειρηματικότητα-λειτουργία εταιριών κοινωνικής οικονομίας στον τριτογενή τομέα», διάρκειας 50 ωρών (40 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 10 ώρες πρακτική άσκηση σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις). Το πρόγραμμα παρακολούθησαν 20 άτομα, που κατά την αρχική επιλογή εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη δημιουργία επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ για τη συμμετοχή τους λήφθηκαν υπόψη οι ανάγκες και οι δεξιότητές τους.

Τα αποτελέσματα του προγράμματος έδωσαν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν τόσο στην προσπάθεια για ίδρυση των δικών τους επιχειρήσεων, όσο και σε ενδεχόμενη απασχόλησή τους σε επιχειρήσεις. Μέσω της παρακολούθησης ενοτήτων που σχετίζονταν με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, τη λειτουργική και χρηματοοικονομική διαχείριση μιας επιχείρησης, οι συμμετέχοντες ουσιαστικά ήρθαν σε επαφή βήμα-βήμα με όλα τα στάδια της δημιουργίας και ανάπτυξης μιας νέας επιχείρησης. Παράλληλα δόθηκε μια σφαιρική εικόνα του νομοθετικού και πραγματικού πλαισίου λειτουργίας των εταιριών κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα και τους παρασχέθηκαν βασικές πληροφορίες για τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας κοινωνικής επιχείρησης.

Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων» διάρκειας επίσης 50 ωρών (40 ώρες θεωρία-10 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις) υλοποιήθηκε από το ΚΕΚ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ. Και στην περίπτωση αυτή λήφθηκαν υπόψη οι εξειδικευμένες ανάγκες των ανέργων, προκειμένου για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. 

Το αντικείμενο του προγράμματος αφορούσε στην κατάρτιση των ωφελουμένων  πάνω στις σύγχρονες Τεχνικές των Πωλήσεων, ειδικότητα η οποία παρουσιάζει ζήτηση σε τοπικό επίπεδο, όπως άλλωστε προέκυψε και στα πλαίσια της μελέτης της τοπικής αγοράς της Θήβας. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες απέκτησαν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες: -Τεχνικών προώθησης και πώλησης προϊόντων, οργάνωσης της εργασίας τους και προσέγγισης των πελατών. Στο τμήμα πωλήσεων να είναι σε θέση να προωθήσουν προϊόντα της επιχείρησης.

  • Επικοινωνίας με πελάτες και αντιμετώπισής των αντιδράσεών τους
  • Λειτουργίας σε ομάδα
  • Τεχνικές προώθησης και πώλησης προϊόντων
  • Αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στο περιβάλλον της εργασίας τους.

Επιπλέον, οι καταρτιζόμενοι μέσω και των δύο προγραμμάτων είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν κομβικές δεξιότητες, που σχετίζονται με την απασχόληση σε μια θέση εργασίας, τις λεγόμενες εργασιακές δεξιότητες, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως σημαντικές, τόσο για την ανάληψη, όσο και για τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας.  Οι δεξιότητες αυτές αφορούν  σε επικοινωνία, ομαδική εργασία, ικανότητα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, γνώση νομοθετικού πλαισίου υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, κ.α.

Με την υλοποίηση των προαναφερόμενων δράσεων ουσιαστικά έγινε το πρώτο βήμα για την μεγάλη προσπάθεια της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης των ωφελουμένων του Σχεδίου. Εκτιμάται, πως η υλοποίηση όλου του πλέγματος των δράσεων (συμβουλευτική, δικτύωση, δημοσιότητα) , πλην της κατάρτισης, του Έργου θα συμβάλλει στην  επίτευξη του τελικού στόχου, που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης για τους ωφελούμενους.

 

 

 

 

 

Read 300 times
Login to post comments

Σχετικά με εμας

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Συντονιστής: Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. LOGICA)

  • Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε.)
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Συνεργαζόμενοι σύνδεσμοι