Λήψη της αίτησης

Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο της Θήβας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Thiva

Thiva

Η ημερίδα, που θα έχει θέμα της την απασχόληση και τις τοπικές δράσεις ενίσχυσης του εμπορικού τομέα στον Δήμο Θήβας, θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 6:30 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Βοιωτίας στη Θήβα (Δίρκης 20).   ...
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνουν ότι ο Εμπορικός  Σύλλογος, σε συνεργασία με τον Δήμο και με διάφορες άλλες επαγγελματικέςοργανώσεις, έκαναν μια πρώτη προσπάθεια να καταγράψουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί φορείς και ο εμπορικός κόσμος της πόλης  ως απόρροια της οικονομικής κρίσης από το 2010-2011. ...
Ο εφοδιασμός 40 ανέργων με δεξιότητες στα πλαίσια του Τοπικού Σχεδίου για την Απασχόληση στον εμπορικό τομέα στο Δήμο Θήβας. ...
Ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ η προδημοσίευση της δράσης: «Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης» για 12.700 ωφελούμενους, η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. ...
Στη διάρκεια της συζήτησης των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, εξήγγειλε τη δημιουργία 104.00 θέσεων εργασίας και επιπλέον 150.000 από τον Μάρτιο του 2016 έως το τέλος του χρόνου. ...
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 4 νέες δράσεις που έχουν σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.  ...
Τοπικές δράσεις ενίσχυσης του εμπορικού τομέα στον Δήμο Θήβας. ...
Με επιτυχία συνεχίζεται η υλοποίηση του Σχεδίου «Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο Θήβας», το οποίο υλοποιείται στην πόλη της Θήβας από τον φορέα Αναπτυξιακή Σύμπραξη Νέες Προοπτικές Απασχολησιμότητας. ...

Σχετικά με εμας

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Συντονιστής: Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. LOGICA)

  • Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε.)
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Συνεργαζόμενοι σύνδεσμοι