Λήψη της αίτησης

Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης του Εμπορικού Τομέα στο Δήμο της Θήβας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ωφελουμενοι

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του Σχεδίου για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, την προώθησή τους στην απασχόληση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον εμπορικό τομέα στο Δήμο Θήβας, καθώς επίσης και την ανάπτυξη ατομικής και συλλογικής επιχειρηματικότητας. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άνεργοι/ες μέλη των ανωτέρω κοινωνικών ομάδων και πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής, οι οποίες και θα αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, προκειμένου να λάβουν μέρος στη διαδικασία επιλογής και ένταξης στο Σχέδιο.
Το Σχέδιο Δράσης απευθύνεται σε 40 ωφελούμενους που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες: 
 
Άνεργοι, όλων των κατηγοριών, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, οι οποίοι διαμένουν στο Δήμο Θήβας, 
Νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί) οι οποίοι να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποχρεωτικά από την 2.1.2011 και μετά. Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητάς τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών (η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά τους ιατρούς). Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους)πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους και το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. 
Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, με εισόδημα από αγροτικές πηγές κάτω των 3.000€ για το οικονομικό έτος 2012 και κάτω των 9.000€ από άλλες πηγές. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.  

Σχετικά με εμας

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από τους ακόλουθους φορείς:

Συντονιστής: Δ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. LOGICA)

  • Μ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. (Κ.Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΜΕΣΥ Ε.Ε.)
  • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΗΒΩΝ

Συνεργαζόμενοι σύνδεσμοι